Nhà thi đấu quốc tế Niederwürschnitz

Trang chủ / Trường học

Trường học

IGN Niederwürschnitz

Tòa nhà của trường bao gồm một tòa nhà cũ, một tòa nhà mới và một phòng tập thể dục. Trong tòa nhà cũ có hơn 13 phòng học rộng rãi và khán phòng.

Ngôi trường của chúng tôi

Tòa nhà mới có các lớp học chuyên về sinh học, vật lý, hóa học, khoa học máy tính, công nghệ, kinh tế gia đình và các công trình. Bạn cũng sẽ tìm thấy thư viện trường học và khu vực hành chính ở đây.
Phòng tập thể dục nằm ngay trong tòa nhà của trường.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.