Nhà thi đấu quốc tế Niederwürschnitz

Trang chủ / Trường học

Quy tắc chung

IGN Niederwürschnitz

Bất cứ nơi nào mọi người gặp nhau, cần có một số quy tắc nhất định để hòa hợp với nhau. Chúng tôi dành một phần lớn thời gian trong ngày ở trường và quan tâm đến việc nó luôn sạch sẽ và gọn gàng và chúng tôi có thể cảm thấy thoải mái.

Do đó, chúng tôi yêu cầu tất cả học sinh, giáo viên và những vị khách khác của ngôi nhà của chúng tôi tuân thủ các quy tắc chung sau đây.

Quy tắc chung dưới dạng PDF

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.