Nhà thi đấu quốc tế Niederwürschnitz

Trang Chủ / Cha mẹ

Hoạt động nuôi dạy con cái

Cam kết

Có một số cơ hội để phụ huynh hoạt động tích cực tại trường của chúng tôi. Cho dù với tư cách là người phát ngôn của phụ huynh, thành viên của hội đồng phụ huynh, hiệp hội hỗ trợ của trường chúng tôi - cam kết luôn được yêu cầu và cho con bạn thấy trường học "của mình" quan trọng như thế nào đối với bạn.

Tất nhiên, chúng tôi cũng rất vui về sự hỗ trợ tại các lễ hội và lễ kỷ niệm thông qua sự giúp đỡ thiết thực, tiền bạc hoặc quyên góp bằng hiện vật, sự giúp đỡ với các bài tập công việc hoặc ý tưởng và cảm hứng của bạn. Nói chuyện với chúng tôi!

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.