Mezinárodní gymnázium Niederwürschnitz

Domů / Rodiče

Reprezentace nadřazených osob

Obecné

Mluvčí rodičů zastupují zájmy rodičů a studentů vůči škole.

Nejdůležitější úkoly jsou:

  • prohloubit vztah důvěry a spolupráce mezi rodiči a učiteli
  • chránit zájem rodičů na vzdělávání a výchově jejich dítěte
  • dát rodičům příležitost informovat a diskutovat na zvláštních akcích
  • Poradit rodičům s přáními, návrhy a návrhy

Postupy pro řešení problémů

Školní konference

Rodiče chtějí obecný přístup:
(stejný postup platí pro rodiče)

  • povzbuzovat studenta, aby vzal svůj osud do vlastních rukou,
  • žák se nejprve obrátí na příslušného učitele předmětu,
  • v případě potřeby student informuje třídního učitele, který může působit jako moderátor,
  • pokud problém nelze vyřešit, bude konzultován učitel důvěry,
  • poslední instance: vedení školy.

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme s rozšířením, které vytváří automatický překlad pomocí nejmodernějšího softwaru.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.