Mezinárodní gymnázium Niederwürschnitz

Domů / Škola

Registrace

1

Vyplňte formulář

Vyplňte online registrační formulář na našich webových stránkách

nebo

Stáhněte si náš registrační formulář ve formátu PDF do svého PC a vyplňte jej.

2

Odesílání dokumentů

Informace o shromažďování osobních údajů (včetně vyplněného registračního formuláře ve formátu PDF, pokud jste online formulář nepoužili) nám zašlete e-mailem.

Po obdržení registrace vás budeme kontaktovat.

3

Seznamte se

V den registrace, pokud je to možné, probíhají jednání s vedením školy nebo jsou sjednávány individuální schůzky.

Které další dokumenty od vás k tomuto datu potřebujeme, naleznete v sekci níže.

Důležité informace

Vážení rodiče!

Možná se divíte, jaká kritéria používáme k přidělování míst na našich školách? Na jedné straně bereme v úvahu datum registrace do školy a na druhé straně samozřejmě akademický výkon vašeho dítěte. Pokud máte v některém z našich zařízení další dítě, bude vaší registraci také poskytnuto přednostní zacházení. Místo ve vaší požadované škole je bezpečné, pokud jste s příslušnou školou uzavřeli pevnou smlouvu. O měsíční školné si prosím vyžádejte přímo na příslušné škole telefonicky.

Informace o orientační úrovni třídy 5/6

Po ukončení základní školy zůstávají žáci pokud možno ve své obvyklé třídě a společně navštěvují orientační stupeň gymnázia (5. a 6. ročník). Podle Sächs. Schulgesetz §4 (3) jsou 5. a 6. ročník orientačním stupněm, teprve od "7. ročníku začíná diferenciace na základě [...] kvalifikace". Školy tedy budou od SJ 24/25 provádět orientační stupeň společně - rodiče a žáci tak budou mít při rozhodování o vhodném typu školy s přechodem do 7. třídy více času a jistoty.

Informace o procesu registrace do školy

Žádosti o přijetí může sekretariát přijímat v těchto časech:

Pondělí až pátek 7:00 – 13:00
Ve výjimečných případech jsou možná další schůzky.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25:

Dne 09. února 2024 obdrží vaše dítě doporučení ke vzdělávání na základní škole. Období od 12. února do 1. března 2024 je stanoveno pro gymnázia a střední školy pro zápis s výchovným doporučením.

V našich školách jsme pro vás otevřeni takto:

ve dnech 12. a 13. února 2024 od 8:00 do 13:00 hod.

ve dnech 19. a 20. února 2024 od 8:00 do 13:00 hodin a

ve dnech 28. a 29. února 2024 od 8:00 do 13:00 hodin.       

Při registraci musí být předloženy: 

  • originál vzdělávacího doporučení
  • přechodný formulář (žádost o přijetí) podepsaný opatrovníky
  • kopii pololetní informační třídy 4
  • kopii rodného listu dítěte
  • Důkaz o výlučné péči (pro rodiče samoživitele)
  • Formulář s informacemi o speciálních vzdělávacích potřebách v případě změny školy (vyplňuje vysílající základní škola).
  • Originál očkovacího průkazu (jako doklad o očkování proti spalničkám).

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy, těšíme se na slyšení od vás!

Online registrace

Vyplňte prosím úplně
Kterou školu vaše dítě v současné době navštěvuje?
Informace o studentovi
Adresa bydliště dítěte
1. Opatrovník
Výhradní péče (nepovinné)
2. Opatrovník

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme s rozšířením, které vytváří automatický překlad pomocí nejmodernějšího softwaru.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.

Mockrát děkuju
pro vaše
Registrace!

Brzy obdržíte potvrzovací e-mail s vašimi údaji.